Vergoedingen

Wat wordt wel of niet vergoed?

Vergoedingen

Heeft u een restitutiepolis? Dan vergoedt de verzekering 100% voor dieetadvisering. (Dieet)Coaching voor ondernemers is 100% aftrekbaar! Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur op jaarbasis vergoed voor dieetadvisering. Dit valt onder het eigen risico. Overige kosten worden mogelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Coaching en stresscounseling valt mogelijk onder de alternatieve geneeswijzen in uw polis.

Eilandcoaching heeft bewust geen contracten afgesloten met verzekeraars. Wij leveren Naturazorg: u ontvangt van ons de factuur en u declareert deze zelf bij uw verzekering. Het kan betekenen dat u een eigen bijdrage moet betalen. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.  Waarom geen contracten met verzekeraars? Eilandcoaching wil kwaliteit kunnen bieden, er met volledige aandacht voor u zijn én buiten werken. Samen met u investeren in uw gezondheid. Dat is onmogelijk binnen de gestelde tijd die de verzekeraar vergoedt. Vandaar. Van Eilandcoaching krijgt u daarom korting als u een Puur Pakket afneemt. Meer over vergoedingen in 2023 door ziektekostenverzekeraars leest u hier. Onze tarieven vind u hier.

 

Verwijzing:

Een diëtist en stresscounselor is direct toegankelijk. In principe heeft u geen verwijzing van een arts nodig, maar wordt wel op prijs gesteld door ons. Om u zonder verwijzing te mogen behandelen zal er eerst een screening (DTD) plaats vinden. Het kan ook  zijn dat uw verzekering een verwijzing van een arts vereist.

 

Bij verhindering:

Gemaakt afspraken worden in rekening gebracht mits minimaal 24 uur van tevoren telefonisch afgezegd (dus niet per mail en zeker niet per Whatsapp). Bij coaching op een eiland worden de te maken kosten in rekening gebracht en ontvangt u geen restitutie bij afzeggen. Bij het maken van een afspraak ontvangt u de betalingsvoorwaarden.

Eilandcoaching is ingeschreven bij De Kamer van Koophandel onder nummer 55315828. De AGB-code van de praktijk is: 24051768, persoonlijke AGB-code: 24002552.

 

Call Now Button